28آبان 1398

مراسم بزرگداشت درگذشت پدر همکاران محترم آقای مصطفی کلهری و خانم آسیه کلهری

به اطلاع همکاران گرامی می رساند مراسم ختم پدر همکاران محترم آقای مصطفی کلهری و سرکار خانم آسیه کلهری در روز سه شنبه 1398/08/28 از ساعت 2 الی 3:30 بعدازظهر در مسجد امیرالمومنین کرمانشاه واقع در دولت آباد خیابان چهل متری برگزار میگردد.