12مهر 1397

نشست انعقاد تفاهم نامه حقوق شهروندی میان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و وزارت دادگستری 1397/7/12

در مورخه پنج شنبه 1397/07/12 نشست انعقاد تفاهم نامه حقوق شهروندی میان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و وزارت دادگستری با حضور جناب آقای دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر نادر نوروزی و آقای داریوش جودکی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی کرمانشاه، هیات مدیره و جمعی از وکلای استان برگزار گردید. در این نشست جناب آقای وکیلی ریاست کانون به ایراد سخنانی در باب حقوق بشر و حقوق شهروندی و مبانی قانونی آن پرداخته و اصولی از قانون اساسی را در این خصوص متذکر گردیدند و در ادامه به جایگاه بی بدیل وکلای دادگستری در تبیین و توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداختند. در ادامه جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی به بیان مطالبی در خصوص نقش و جایگاه وکلای دادگستری به عنوان بال فرشته عدالت پرداختند و بر اهمیت و جایگاه خطیر حرفه وکالت در کمک به دستگاه قضایی در جهت نیل به عدالت قضایی و دادرسی عادلانه تاکید نمودند. پس از ایشان جناب آقای دکتر محمود عباسی به ایراد سخن پرداخته و مطالبی را در باب رویکرد دولت به حقوق بشر و حقوق شهروندی و نقش و جایگاه نهاد وکالت در آموزش و صیانت از حقوق شهروندی، مطرح نمودند و نیز گزارشی از عملکرد دولت در خصوص راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی در استان های مختلف و اقدامات صورت گرفته ارائه نمودند. در ادامه جلسه برخی همکاران نیز به بیان مطالب مرتبط با موضوع و نیز گزارش اقدامات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در حوزه حقوق شهروندی، پرداختند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه