01اسفند 1395

تحولات کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا با حضور همکاران جدید

تحولات کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا با حضور همکاران جدید

به اطلاع همكاران گرامي مي رساند: پيرو جلسه مشترك اعضا هيات مديره با مسئولين كميسيونهاي كانون و نظر به درخواست مسئول محترم كميسيون حمايت و دفاع از وكلا و کارآموزان مبني بر تغيير اعضاي كميسيون در راستاي فعال نمودن این كميسيون، اعضای جدید به شرح ذيل توسط هیات مدیره انتخاب گردیدند،  امید است که با اين ترکیب جدید کمیسیون فعالیت چشمگیری تری را نسبت به گذاشته داشته باشد.:
   جناب آقاي مهدي بارانيان ،جناب آقاي روح الله وكيلي ،جناب آقاي مصطفي نيري، جناب آقاي جلال لارتي ، جناب آقاي سيروس آزادي ،جناب آقاي شهاب تجري ، جناب آقاي شيرزاد اميري و جناب آقاي مصطفي احمديان