22اسفند 1392

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام به مناسبت روز جهانی زن ( 8 مارس )

روز جهانی زن یادآور تاریخی از مبارزه سياسى و اجتماعى عليه تبعيض است. روزهمبستگى جهت برابرى حقوق و شرايط بهتر زندگى زنان است . روز جهانی زن مجالی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و پیشرفت ها در راستای حرکت های پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که در انتظار نسل آینده زنان است . در طى دهه های گذشته تلاشها براى به رسميت شناختن و قبول حقوق اوليه و انسانى زنان بوده است . امروزه در اكثر كشورهاى جهان حق رأى زنان و مشاركت آنان در فعاليت هاى سياسى و اجتماعى به رسميت شناخته شده با وجود اين هنوز راه طولانى در پيش است . زنان در موارد زيادى در خانواده ، در اجتماع و يا در محيط كار مورد خشونت قرار مى گيرند. هنوز قوانين زن ستيز در بسيارى از كشورها وجود دارد . خیل انبوهی از آوارگان و پناهندگان جنگى را زنان تشکیل می دهند. سوءاستفاده جنسى از زنان ، قاچاق و خريد و فروش زنان و تبعیض آشکار در غالب حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی زنان نسبت به مردان ، از موارد نقض آشكار حقوق زنان است كه امروزه در همه جا به وفور یافت می شود . جنبش های اجتماعی و جهانی فعالان حقوق بشر در جهت دستیابی به حقوق اساسی زنان و مشارکت آنها در عرصه های سیاسی و اقتصادی یاری بسیار رسانیده است . کمیسیون حقوق بشر نیز این روز را به جهت انعکاس پیشرفت ها و دستاوردهای به دست آمده و کنش های شجاعانه و نیز عزم راسخ زنان در محو اشکال تبعیض گرامی داشته و مقامات مسئول را به رفع موانع سیاسی و قانونی سد راه پیشرفت و شکوفایی زنان و محو زمینه های تبعیض جنسیتی و فکری و اجتماعی از آنها فرا می خواند .