09اسفند 1390

مراسم سالروز استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري، در کانون کرمانشاه و ايلام برگزار شد

«بايد سازمان جديدي براي کانون هاي وکلا طراحي شود»

 

رئيس کانون وکلاي دادگستري استانهاي کرمانشاه و ايلام :

«بايد سازمان جديدي براي کانون هاي وکلا طراحي شود»

 

مراسم سالروز استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري، در کانون کرمانشاه و ايلام برگزار شد.

رئيس کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام در اين مراسم که در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، ضمن خيرمقدم به حاضران و تبريک هفته وکيل و روز وکيل مدافع کفت :

سال روز استقلال کانون وکلا را در حالي برگزار مي کنيم که يک سال را در بيم و اميد لايحه جامع وکالت که قرار است از سوي قوه قضائيه تهيه شود به سر برديم.

کيومرث سپهري افزود : نکته اصلي اين لايحه ميزان رعايت استقلال کانون و حق دفاع شهروندان از نظر انطباق با استانداردهاي شايسته و بين المللي خواهد بود که اميدواريم استقلال کانون و وکيل به نحو کامل تأمين شود .

وي افزود: همه ما مي دانيم «عدالت بالاترين ارزش هاست» در زمانه حاضر با توجه به پيشرفت و توسعه جوامع و پيچيده شدن امور اجتماعي و انساني به تبع پيشرفت هاي صنعتي و مادي و نيز سست شدن اخلاقيات و اعتقادات
درصد قابل توجهي از افراد جامعه، تشخيص و اعمال و اجراي عدالت به مراتب سخت تر و تخصصي تر شده است. از سوي ديگر تضاد بين منافع و خواست هاي اشخاص با دستگاههاي دولتي که از پشتوانه قدرت و امکانات برخوردار هستند زياد شده است .

سپهري خاطرنشان کرد: چرخه دستگاه حق گذاري و اجراي عدالت بايد مجهز به ابزارهايي باشد که بطور متعارف و اصولي امکان اجراي عدالت واقعي را داشته باشد.

وي افزود: يکي از اين لوازم وجود قاضي متخصص، بي طرف، مدير و کاردان مي باشد، اما اين امر به تنهايي کافي نيست، وجود وکيل مدافع متخصص و مورد اعتماد و حرفه اي که در مقابل سازمان پشتيبان خود پاسخ گو و مسؤول باشد و از سوي قوه قضائيه مورد امر و نهي قرار نگيرد و از امنيت شغلي برخوردار باشداز ضرورت هاي دادرسي عادلانه است.

وي با بيان اينکه : "هيچ توجيهي وجود ندارد که قوه قضائيه بخواهد در امور وکالتي دخالت کند و هم امر قضاوت و هم امر دفاع را در اختيار داشته باشد" خاطرنشان کرد: شأن دستگاه قضائي، قضاوت کردن است، سامانه دفاع هم که بايد مستقل باشد به عهده کانون وکلا و وکلاي مدافع است. اقتضاء ذات دفاع، استقلال از دستگاه قضايي و قضاوت است وگرنه خاصيت وجودي خود را از دست خواهد داد.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استانهاي کرمانشاه و ايلام تأکيد کرد: انتظار و توقع از قوه قضائيه، رعايت شؤون وکالت و قضاوت است. ضمن اينکه در موازين شرعي و فقهي نيز نه تنها مانع و اشکال در اين زمينه وجود ندارد بلکه تأکيداتي هم وجود دارد . به علاوه از نظر بين المللي و استانداردهاي جهاني نيز، حق دفاع و داشتن وکيل مدافع مستقل جزء حقوق اوليه است.

سپهري در ادامه افزود: با توجه به شرايط روز و تحولات اجتماعي مهمي که پيش آمده است، مخصوصاً با توجه به افزايش قابل توجه اعضاي کانون ها و ورود تعداد زيادي از جوانان مستعد به حرفه شريف و مقدس وکالت، اقتضا دارد کانون هاي وکلا در انجام امور سامانه دفاع، مطابق شرايط روز اقدام کرده و در راستاي تمهيد مقدمات اجراي حق دفاع، به شايستگي عمل نمايند، در اين راه کارهاي زيادي هست که بايد انجام شود.

وي يادآورشد که : با وجود شرايط و مقررات حاکم بر کانون ها به نظر مي رسد و بيم آن مي رود کانون ها نتوانند در تحولات سريع جامعه، پيشتاز باشند. مقرراتي که براي چندصدنفر در زمان خود و باشرايط آن زمان متوليان امر دفاع، عالي بوده است، در حال حاضر نيازمند بازنگري و تکميل است.

سپهري افزود: بايد سازمان جديد براي کانون هاي وکلا طراحي و تعريف شودکه بتواند چندين ده هزار نفر و در آينده نه چندان دور چندين صد هزار نفر را از نظر آموزش هاي تخصصي، آئين رفتار حرفه اي، حقوق متقابل وکيل و موکل ، مسايل انتظامي، مسايل رفاهي و بازنشستگي و غيره راهبري نمايد. وجود هر گونه ضعف در اين مورد قطعاً ضربه اي است به استقلال کانون و وکيل.

وي با اشاره به وظيفه سنگين کانون ها در شرايط فعلي، خاطرنشان کرد :

در زمانه اي قرار داريم که نيازمند اقدامات فوري و گوناگوني است که کانون ها بايد با همکاري هم انجام دهند. انجام اين امور به وسيله هيأت مديره ها به تنهايي به هيچ وجه ميسر نيست، بلکه همکاري و فداکاري و ايثار اعضاء را
مي طلبد.

رئيس کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام در بخش ديگري از صحبت هاي خود به ذکر آمار هايي از عملکرد اين کانون پرداخت و گفت :

در حال حاضر تعداد اعضاي وکلا پايه يک دو استان 495 نفر و تعداد کارآموزان 192نفر مي باشد. البته 71 نفر در حال انجام اختبار مي باشند و اکثريت آنها به زودي وکيل پايه يک خواهند شد.

همچنين 40 نفر پذيرفته شده امسال که ثبت نام شده اند به زودي پروانه کارآموزي براي آنان صادر خواهد شد.

سپهري يادآور شد : با توجه به اينکه بحث آئين رفتار حرفه اي و اخلاق حرفه اي در جريان است و در هيأت مديره نيز به تصويب رسيده است، از همه همکاران تقاضا دارد در اين زمينه نيز کانون را کمک و همراهي فرمايند که مسايل دقيق و فني و مطابق با ايده آلهاي روز تهيه شده و بعداً به اجرا گذاشته شود.

رئيس کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام در پايان با اشاره به اينکه : کار طراحي زمين بلوار شهيد کشوري در دست اقدام است از همه همکاران صاحب نظر در اين زمينه دعوت نمود از نکته نظرات مغتنم خويش کانون را بهره مند نمايند.

لازم به ذکر است، رئيس کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام در ابتداي صحبت هاي خود، ياد وکلاي درگذشته عضو اين کانون از جمله مرحومان نانکلي، دکتر کيهان، نوري، مسعودي، جليليان، فرزانه، رفعتي ،حديدي و نعيمي پور را گرامي داشت.