13تیر 1390

به اطلاع همكاران گرامي مي رساند جهت دريافت فيش هاي صندوق حمايت سال 1390 مي توانند به كانون وكلاء مراجعه فرمايند. شايان ذكر است، مهلت پرداخت فيش

مراجعه جهت دريافت فيش هاي صندوق حمايت