24مهر 1392

پس از برگزاری ششمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام به ترتیب آقایان خداکرم ابراهیمیان، شهاب تجری، علی اسدی، ب

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

شایان ذکر است پس از برگزاری اولین جلسه هیات مدیره جدید کانون های وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام و رای گیری به عمل آمده آقایان شهاب تجری به عنوان رئیس و بابک عزیزی به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.