15اردیبهشت 1392

موضوع کارگاه: نقدی بر قانون حمایت خانواده ( آیین دادرسی در دادگاه خانواده) سخنران : جناب آقای پرویز علی پناه زمان: ساعت 11 تا 13 پنجشنبه 19 ارد

کارگاه آموزشی با عنوان نقدی بر قانون حمایت خانواده

موضوع کارگاه: نقدی بر قانون حمایت خانواده ( آیین دادرسی در دادگاه خانواده)

سخنران : جناب آقای پرویز علی پناه

زمان: ساعت 11 تا 13 پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه 92

مکان: سه راه 22 بهمن - جنب سازمان مسکن و شهرسازی - سالن امفی تئاتر کانون پرورش فکری

شرکت کارآموزان در جلسه کارگاه الزامی می باشد.