12خرداد 1403

کسب مقام قهرمانی کشور توسط همکار ارجمند سرکار خانم معصومه ملکی در مسابقات کاپ آزاد (رانینگ)رده سنی +۳۵

🔹️🔹️کسب مقام قهرمانی کشور توسط همکار ارجمند سرکار خانم معصومه ملکی در مسابقات  کاپ آزاد (رانینگ)رده سنی +۳۵ 

سرکار خانم معصومه ملکی وکیل عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با حضور ارزشمند خود در مسابقات دو و میدانی کاپ آزاد کشور ،
ضمن ارج نهادن به جایگاه کانون وکلای دادگستری ،در دو رشته ی این دوره از مسابقات موفق به کسب مقام اول و چهارم کشور گردیدند .
سرکار خانم راهبه فتاحی به عنوان مربی  ایشان را همراهی نمودند .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام        Kermanshahbar.comوبسایت    kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛‌

🔹️🔹️کسب مقام قهرمانی کشور توسط همکار ارجمند سرکار خانم معصومه ملکی در مسابقات  کاپ آزاد (رانینگ)رده سنی +۳۵ 

سرکار خانم معصومه ملکی وکیل عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با حضور ارزشمند خود در مسابقات دو و میدانی کاپ آزاد کشور ،
ضمن ارج نهادن به جایگاه کانون وکلای دادگستری ،در دو رشته ی این دوره از مسابقات موفق به کسب مقام اول و چهارم کشور گردیدند .
سرکار خانم راهبه فتاحی به عنوان مربی  ایشان را همراهی نمودند .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛‌