25اردیبهشت 1403

افزایش میزان مستمری بازنشستگان محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری

🔹 با موافقت وزیر محترم دادگستری با پیشنهاد افزایش میزان مستمری بازنشستگان محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری، میزان مستمری به ۲۵ درصد افزایش یافت.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛