16اردیبهشت 1403

راهکارهای تحقق فصل خصومت در سند تحول قضایی

🔹 اینفوگرافیک
🔹 راهکارهای تحقق فصل خصومت در سند تحول قضایی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛