08آذر 1400

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه پیرامون بحران آب خوزستان

بیانیه کمیسیون حقوق بشر  کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه پیرامون بحران آب خوزستان

آب عنصری حیاتی و ضروری برای زندگی است و توسعه اقتصادی و اجتماعی همه جوامع به وجود آب بستگی دارد . حق دسترسی بشر به آب از آنجا که با حیات انسان در ارتباط است همواره در دستور کار جامعه جهانی بوده و در اسناد بین المللی به طور صریح یا ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است . حق بر آب به مثابه حقوق بشر به منزله دسترسی آحاد انسان ها به این عنصر حیاتی است و دولتها مکلفند در راستای ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر امکان دسترسی جامعه به آب را به منظور توسعه متوازن فراهم نمایند .

بر اساس بند ۲ ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها تکلیف دارند اقدامات غیر تبعیض آمیز برای پیشگیری از تهدید سلامتی ناشی از کمبود آب اتخاذ و حقوق کامل انسان ها در بهبود بهداشت محیط را تضمین نمایند . تعهدات کشورها در حوزه تامین حق بر آب صرفا ناظر بر بهداشت محیط نبوده و سایر وجوه حقوق بشر همچون حق کار ، مسکن ، غذا و .... که مرتبط با آب نیز هست را در بر می گیرد .

دولت جمهوری اسلامی ایران اگر چه در سالهای گذشته در تامین اولیه این حق در شهرها و روستاهای کشور عملکردی قابل قبول داشته است اما بحران فعلی آب در ایران و خصوصا استان خوزستان که منجر به اعتراض مردم شده است حکایت از آن دارد که دولت تعهدات لازم برای تامین آب را به درستی انجام نداده است . به غیر از دلایل طبیعی موثر در این وضعیت ، سوء تدبیر و ضعف مدیریت نیز در تشدید این بحران ذیمدخل بوده است . این در حالی است که به موجب اسناد بین المللی ، دولتها موظفند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مداخله در بهره مندی از حق بر آب خودداری و از هر رویه یا فعالیتی که دست یابی برابر به آب کافی را محدود یا زیرساخت ها و خدمات آبی مناطق را با چالش مواجه می سازند اجتناب نمایند .

استان خوزستان به واسطه برخورداری از نعمت خدادادی و ثروت های طبیعی و همچنین نقش و تاثیر مردم شریف این سامان در ۸ سال دفاع مقدس شایسته توجه و اهتمام بیشتری است . اکنون مردمان این خطه از سرزمین ما دچار تنش آبی بوده و در راستای بهره مندی از حق خویش نسبت به وضعیت موجود معترض هستند . وظیفه دولت و حاکمیت است تا در راستای اصول مسلم قانون اساسی و خصوصا اصل ۲۷ آن ، اعتراضات و تجمعات آنان را به رسمیت شناخته و در راستای حل مشکل آنان برنامه های کوتاه مدت و درازمدتی را تدوین و ارائه نمایند . در این راستا کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه ضمن اعلام همدلی با مردم شریف استان خوزستان از دست اندرکاران و مسئولان کشور می خواهد تا بحران آب و مشکلات تبعی آن را جدی گرفته و قبل از آن که تنش های ناشی از آن به سایر مناطق کشور تسری پیدا کند به طرق مقتضی برای آن چاره اندیشی نمایند .

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

روابط عمومی  کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه