02بهمن 1397

اطلاعیه، قابل توجه داوطلبین و پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 97

با عنایت به اعلام نتیجه آزمون کارآموزی وکالت سال 97 از ناحیه سازمان سنجش ، داوطلبین و منتخبین محترم سهمیه موضوع بند ج ماده 88 یا سهمیه بومی چنانچه اعتراضی به نتایج اعلامی دارند مستنداً ظرف یک هفته اعتراض مکتوب خود را به مدیر محترم کانون تسلیم نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه