30آبان 1396

آگهی پذیرش داوران در مرکز داوری

بسمه تعالی

                                                       آگهی پذیرش داوران در مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

به اطلاع متقاضیان می‌رساند مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با اختیارات حاصله از بند ب ماده 5 اساسنامه مرکز داوری و شیوه نامه جذب داوران مصوب 1/7/1396  اقدام به پذیرش داور با شرایط ذیل می نماید :


الف )  شرایط پذیرش : متقاضیان بایستی واجد شرایط مقرر ماده 1 شیوه نامه جذب داوران مصوب 1/ 7/ 1396 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه باشند  

ب) مواد امتحانی :
 1- کتاب مجموعه قواعد و آیین داوری و میانجی گری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
2- مبحث داوری از جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته )  تألیف دکتر عبدالله شمس  

پ) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
1- تکمیل و امضای فرم تقاضانامه ثبت نام
متقاضیان می توانند فرم تقاضانامه ثبت نام را از  سایت کانون  به آدرس :   http://www.kermanshahbar.org/userfiles/1510562791-davri_tag.pdf
 و یا با کلیک کردن بر روی آدرس فوق دریافت و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند .
2- تصویر کارت ملی و شناسنامه
3- دو قطعه عکس 3 * 4
4- پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به حساب کانون وکلای دادگستری کرمانشاه که متقاضیان همزمان با ثبت نام از طریق دستگاه  pos مستقر در واحد امور مالی کانون نسبت به پرداخت آن اقدام می نمایند .    
5- رزومه و مدارک مربوط به آن

متقاضیان فرم تقاضانامه ثبت نام را پس از تکمیل به همراه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به مدیر داخلی کانون تحویل نمایند .

ت) مهلت ثبت نام
مهلت ثبت نام و ارائه مدارک از تاریخ 04/09/1396 لغایت پایان وقت اداری 14/09/1396 می باشد .

ث) زمان برگزاری آزمون شفاهی متعاقباً  از طریق سایت و کانال تلگرام کانون اعلام می گردد .

لازم به یادآوری است متقاضیانی نیزکه پیرو آگهی مورخ 14/08/96 تقاضای خود را جهت داوری به مدیر داخلی کانون تحویل نموده اند می بایستی نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نام داوری و ارائه آن به همراه سایر مدارک مربوطه مطابق این آگهی به کانون اقدام نمایند در غیر اینصورت تقاضای ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.
                                                                                                                                  مرکز داوری کانون وکلای دادگستری  استان کرمانشاه