28مهر 1396

انتخابات هشتمین هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

در مورخه 1396/7/27 سومین جلسه هیات مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه تشکیل و با اعلام نظر اعضای محترم هیات مدیره حاضر، نسبت به انتخاب هیات رئیسه اقدام و آقای روح اله وکیلی به عنوان رئیس کانون و آقای بهروز رستمی به عنوان نایب رئیس و آقای کیومرث سپهری به عنوان بازرس و آقای رضا سنجابی به عنوان منشی به اتفاق آراء حاضرین انتخاب شدند. اعضای منتخب به شرح فوق دست نیاز و همکاری به سوی تک تک همکاران دراز نموده، یقین دارد با حمایت آنان موجبات اعتلای کانون بیش از پیش فراهم خواهد شد.