25مرداد 1396

اطلاعیه ی هیات نظارت بر هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

"اطلاعیه ی هیات نظارت بر هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه"

در راستای اعتلاء و ارتقاء کیفیت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ،هم چنین به منظور رعایت نظامات مربوطه ،هیات نظارت موارد آتی الذکر را به اطلاع همکاران محترم می رساند:

ماده 1 -تبلیغ به موافقت یا مخالفت له یا علیه کاندیداها در روز اخذ رای ممنوع است.

ماده2-کاندیداها و طرفداران آنها می توانند به منظور ایجاد شناخت و آشنایی همکاران و ارائه ی برنامه های خود،نسبت به برگزاری میزگرد  و جلسات تبلیغاتی در فضای مجازی و حقیقی صنف وکلا اقدام نمایند.بدیهی است،استفاده از امکانات مالی کانون برای کاندیداها و طرفداران آنها ممنوع می باشد.

ماده3-تبلیغات توام با هجو،توهین،هتک حرمت و هر گونه رفتار خلاف شان کاندیداها و همکاران ممنوع است.

ماده4-کاندیداها می توانند تا قبل از شمارش آراء کتبا ،یک نفر از وکلای عضو کانون کرمانشاه را به عنوان نماینده خود به هیات نظارت معرفی نمایند.نمایندگان معرفی شده،صرفا در زمان شمارش آراءحق حضور بدون مداخله در وظایف هیات نظارت را داشته و جز افراد معرفی شده،شخص دیگری حق حضور در زمان شمارش آراءو اعلام نتایج را نخواهد داشت.

انتظار دارد همکاران عزیز موارد فوق الذکر را رعایت فرمایند.در غیر اینصورت هیات نظارت برخورد مقتضی را اعمال خواهد نمود.