27بهمن 1395

همايش گردشگری خانوادگى در مجموعه ى ورزشى تفریحی زرين به مناسبت روز وکیل

همايش گردشگری خانوادگى در مجموعه ى ورزشى تفریحی زرين به مناسبت روز وکیل

كميسيون ورزش و رفاه كانون وكلاي كرمانشاه به مناسبت سالروز استقلال كانون وكلا و روز وكيل مدافع همايش گردشگری خانوادگى در مجموعه ى  ورزشى تفریحی زرين واقع در جاده ى بيستون برگزار مي نمايد.
تاريخ برگزارى: جمعه ٦ اسفند
محل تجمع جهت حركت: كانون وكلا كرمانشاه
ساعت حركت:٧:٣٠ صبح
برنامه هاى ورزشى، تفريحي؛ دوچرخه سوارى، تیراندازى، طناب كشى، موتور  چهار چرخ، (atv)مسابقه دارت و غیره با اهداء جوايز
از همكاران علاقه مند به حضور دعوت مي گردد تا پايان وقت اداري  روز دوشنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/٢جهت ثبت نام به روابط عمومى كانون مراجعه نمايند.