12شهریور 1394

نتایج حاصله از ملاقات حضوری هیات اعزامی کانون با ریاست محترم دادگستری

       

                                      
                                            " هوالوکیل"

با استعانت از درگاه احدیت و در پی انجام وظیفه محوله مبنی بر اطلاع رسانی در خصوص نتایج حاصله از ملاقات حضوری هیات اعزامی کانون با ریاست محترم دادگستری پیرامون حل و فصل مشکلات به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند:
اعضای منتخب کارگروه به اسامی آقایان محمد مهدی بارانیان ، مصطفی نیری، فریبرز انسانی مهر،پرویز علی پناه و علی اسدی، ریاست محترم کانون در جلسه مشترک مورخ 8/6/1394 با ریاست محترم دادگستری و با حضور دادستان محترم کرمانشاه، ریاست محترم حفاظت و اطلاعات دادگستری و معاون محترم فرهنگی دادگستری در فضای کاملا صمیمی و توام با احترام به طور مفصل اهداف حضور، انتظارات، مطالبات وکلا  و پیشنهادات کانون جهت رفع مشکلات را بیان نمودند و در ادامه ریاست محترم دادگستری و سایر مقامات عالی رتبه نیز به بیان پاره ای از دغدغه ها و مشکلات مرتبط و مشترک با وکلا پرداخته و با حمایت از جایگاه و رسالت وکیل، مراتب تمایل و علاقه مندی خود را نسبت به ادامه همکاری و تعامل با کانون ابراز و از کانون و وکلا  همکاری و تعامل بیشتر با دادگستری را خواستار شدند. 
در تاریخ ۹۴/۶/۱۲ اعضای محترم کارگروه طی نشستی با هیات مدیره محترم کانون نتایج حاصله از ملاقات فوق الذکر و تصمیمات اخذ شده توسط کار گروه را بدین شرح کتبا به هیات مدیره اعلام نمودند که:
نظر اکثریت کارگروه بر ادامه مذاکرات و استمرار تشکیل جلسات و تعامل با دادگستری محترم جهت نیل به اهداف مورد نظر بوده و نظر اقلیت دعوت مجمع عمومی جهت انعکاس و بررسی گزارش کارگروه  و اخذ تصمیم توسط مجمع عمومی اعلام گردید.
تصمیم هیات مدیره
ضمن تشکر و قدردانی از اعضای کارگروه و احترام به نظر اقلیت، نظر اکثریت مبنی بر تعامل و پیگیری مذاکرات با مسٌولین محترم دادگستری بدون تشکیل مجمع عمومی با رای اکثریت اعضای  هیات مدیره تصویب گردید. 
اکثریت موافق با تامل و استمرار مذاکرات: ،  آقای خدا کرم ابراهیمیان، آقای پرویز علی پناه، آقای بابک عزیزی 
و اقلیت موافق با تشکیل مجمع عمومی: آقای علی اسدی وآقای شهاب تجری 

در ادامه متن کامل مطالب مطرح شده از سوی هیات اعزامی جهت استحضار همکاران ارائه می گردد:

                                   
 به نام خدا

علاوه بر ابلاغ سلام وکلا به محضر ریاست کل دادگستری و همکاران، به نمایندگی از جامعه وکالت کرمانشاه، هدف از حضور اعضا هیات مدیره و دیگر دوستان همراه را به اختصار به سمع جنابعالی می رساند:
-اولین هدف : ابلاغ تمایل و خواست جامعه وکالت در ایجاد روابط سالم و شفاف اعضا این جامعه با بدنه دادگستری به نحو عام و مدیریت کلان به نحو خاص، با حفظ احترام متقابل و به منظور ارتقا‌  دانش و اخلاق حرفه ای است.
-هدف دوم  : زدودن این تصور از اذهان عموم و حتی بعض خواص دو نهاد دایر بر اینکه، بین کانون (اعضا از یک سو) و دادگستری و مدیریت کلان آن فاصله و حتی تقابل و تعارض وجود دارد یا ایجاد شده است!
وکلا کماکان عقیده دارند که به حق یک بال فرشته عدالت هستند و در اتصاف به این صفت از هیچ تلاشی دریغ ندارند.
با این حال اگر واقع را بنگریم و با سابقه مقایسه کنیم تصور جدایی یا تقابل ظاهری ( و نه واقعی) ، بی سبب نیست!
جامعه وکالت خوش بین بوده که علت اصلی بروز این وضعیت تراکم کار زیاد، زیادی نیروی انسانی درگیر با موضوع قضا و دفاع، گونه گونی سلایق و روشها و دشواری کنترل و نظارت بانی در دو نهاد و نهایتا صعوبت و پیچیدگی در ایجاد ارتباط بدور از تصورات ناسالم مراجعان معمولی در بین اعضای دو نهاد با یکدیگر است.
-هدف سوم :ایجاد زمینه برای بیان نقطه نظرات کلی جامعه وکالت در زمینه مسایل مدیریتی کلان روابط بین کانون و دادگستری.
-هدف غایی نیز ارایه نظرات و دغدغه های نمایندگان وکلا در زمینه تصمیمات قضایی مرتبط با حقوق عامه که لاجرم با جایگاه و مقام اجتماعی – صنفی وکیل تداخل آشکار دارد.
انتظارات وکلاٍ
تدوین برنامه ای شایسته در راستای اعتلای فرهنگ  احترام متقابل و ارکان دادگستری ، به نحوی که موجب نهادینه شدن رعایت احترام متقابل در بین خواص و عوام شود. با این اعتقاد که بین تمام سازمان ها و نهادهای حاکمیتی، بیشترین و بارزترین ارتباط، تعامل و سرمایه انسانی و اقتصادی یک نهاد مردمی با دادگستری را کانون دارد.
نتیجه و بازتاب این ارتباط می تواند و باید نماد و نشانه میزان رعایت دمکراسی و اصل مردم سالاری و احترام به حقوق بشری و اخلاق اسلامی خصوصا در زمینه قضا و امانتداری و وکالت در نظام جمهوری اسلامی باشد.
اقتضای وضعیت فعلی جامعه ایران چه در سطح حاکمیت و چه در میان مردم، استحکام و قوام رابطه مذکور است.
تقابل و حتی تصور تعارض دو نهاد کانون و دادگستری با هم، فقط به کام دشمن خوش خواهد آمد.
از جنبه های راهبردی در این زمینه می توان به امور زیر اشاره کرد:
-تجدید نظر در شیوه کنترل ورود و خروج وکلا به گونه ای که هم امنیت دادگستری حفظ شود و هم شاًن وکیل رعایت گردد.
-اجازه استفاده وکلا از امکانات و ابزارها و تکنولوژی موجود به منظور انجام شایسته ی وظیفه دفاع و احقاق حق.
-آموزش دو جانبه وکلا و قضات در زمینه بهبود و ارتقا کیفیت ارتباط صنفی با یکدیگر.
-تعامل در زمینه شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف دو نهاد و استفاده از ابزارهای قانونی برای رفع آنها.
-شنیدن نقطه نظرات فنی مخالف در زمینه مسایل و رویه حقوقی مرتبط با حقوق عامه و انتظار معقول پاسخ قانونی مقامات به نقد نظرات.
پشتوانه این انتظار، قانون مداری و در عین حال جایگاه وکیل در جامعه و در توقع آحاد ملت از وکیل به عنوان نهاد احقاق حق می باشد. این امر هرگز جنبه شخصی یا معارضه با نهاد دادگستری ندارد، بلکه هدف متعالی اجرای صحیح قوانین آشکار و بدیهی شکلی است!
-کانون و وکیل باید ترجمان نیکو و به حق تخصصی زبان عامه در بیان و مطالبه حقوق فطری آحاد ملت باشد و سعی ما هم بر این است که ترجمه کننده امینی باشیم.
در این باب چون مصادیق بدیهی است، خلاصه می گوییم: اعسار، دعوی شناسنامه و مهریه ...... 
و تاکید داریم که عدالت خواهی حق مسلم هر فرد است.
پیشنهادات:
1-مدیریت کلان بایستی تدوین کننده راهکارهای اساسی اجرای عدالت باشد.
عمل به جزییات را به قضات محول کنیم.
بیان و طرح ایرادات را به قضات شعب و مدیران دفاتر محول کنیم و به آنها اعتماد و اطمینان کنیم.
2-نظارت بیشتر بر نحوه برخورد با ماموران با وکلا و آحاد مردم و آموزش بایسته در این راستا را در نظر داشته باشیم.
نصب دستگاه بازرسی کار بسیار ارزشمند و متضمن حرمت افراد می باشد
امید است از تکنولوژی در این راستا بهتر و بیشتر استفاده شود.
شیوه اجرای بازرسی بسیاری از گله مندی های وکلا است.
3-کانون خانه اول وکیل است. بیشترین اوقات وکیل در این مکان سپری می شود.
نفع اجتماعی توقع و انتظار بهره مندی از وسیله ارتباطی موبایل و اطمینان به جامعه وکالت در استفاده صحیح از این وسیله، بسیار بیشتر از ممنوعیت استفاده از آن در فضای آزاد دادگستری است. به حق دسترسی موکلان به وکلا احترام بگذاریم.
ضمن این که صرف نظر از مقام یکسان انسان ها در برابر یکدیگر، تفاوت گذاشتن بین وکیل دارای چهل سال سابقه خدمت قضایی و وکالتی با یک کارگر پیمانی و اطلاق عنوان بیگانه بر وکیل و خودی بر چنین مستخدمی را روا نمی داریم.
و کیل خدمتگذار دستگاه عدالت و واسطه اجرای عدالت است و از این حیث توقعی از دستگاه قضایی هم نداشته و ندارد.
4-ایجاد سازوکار مناسب انتقال اطلاعات در تمامی زمینه های مدیریتی، آموزشی، اخلاقی و حرفه ای و همچنین اتخاذ موضع شایسته و در خور نوع ارتباط وکیل دادگستری.
کانون از برنامه های دادگستری در این زمینه ها استقبال می کند و در مواردی همچون مبحث داوری، وکالت تخسیری، معاضدت قضایی اقدامات شایسته انجام داده است.
تشکر از صبر و حوصله و با امید ارایه رهنمود و اجرای برنامه های لازم جهت وصول به اهداف فوق.

در پایان ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره محترم و زحمات و تلاش بی دریغ کارگروه  منتخب امید است مطالب فوق موجبات اقناع همکاران فهیم را فراهم آورده از درگاه خداوند متعال سرافرازی ایشان را آرزم دارم.
                                          مسئول روابط عمومی کانون وکلا کرمانشاه و ایلام
                                                                میترا میری