18اسفند 1393

بيانيه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام به مناسبت روز جهاني زن

بيانيه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام به مناسبت روز جهاني زن

  روز جهانی زن گرامی باد . نه به خاطر جایگاه افلاطونی و اسطوره ای زنان بلکه بخاطر اینکه چنین روزی در خود اعتراض به نابرابری جنسیتی و ادعای فرصت های برابر و یکسان برای تمامی انسان ها را در بر دارد . واقعیت این است که واحد های تصمیم گیرنده سیاسی و اداری کاملاً مردانه هستند و منافع زنان حاشیه ای تر از منافع از مردان است . تلاشها در جهت این بوده که هر گونه نگرش قاطعانه در خصوص زنان به عنوان نشانه ای از فساد دین و فرهنگ و یا دست کم نفوذ فرهنگ غربی تلقی شود بجای اینکه عرصه ی سیاست گذاری عمومی از آموزش و مسکن و قوانین ازدواج گرفته تا حق اقدام قانونی برای زنان و استفاده از فرصت اشتغال برابر با مردان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند بجای اینکه از گسترش خشونت و مشروعیت استفاده از زور علیه زنان جلوگیری شود و نگرش مبتنی بر تفکیک جنسیتی مرتفع گردد همیشه ملاحظه کاری در خصوص زنان وجود داشته و تنش هاي ناشی از تبعیض جنسیتی به شدت انکار شده است . مردانه سازی دولت ها و نگرش کارکردی به زنان به مثابه ابزاری در خدمت منافع مردانه و منافع ملی و قومی همیشه وجود داشته است . آنچه اهمیت دارد توجه و تأکید بر حقوق زنان از منظر حقوق بشر است که مي بایستی تبعیضی که بنام جنسیت علیه زنان شکل می گیرد و زمینه استیلا و انقیاد آنها و تبعیضات آشکار علیه زنان را بوجود    می آورد از میان برداشته شود . لذا کمیسیون حقوق بشر تأکید می دارد که زنان و دختران بایستی مورد حمایت قضایی و قانونی قرار گرفته و دیدگاههای متحجرانه و ارتجاعی نسبت به زن از بین برود واقعیت این است که محرومیت زنان همیشه موضع عمل است و نه فقط موضوع تعصب و یا تعصب موضوعی . لذا بار دیگر بر اهمیت نگرش مبتنی بر حقوق بشر در خصوص زنان و دختران این سرزمین تأکید نموده و تلاش ها در جهت پیوستن و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو همه ی اشکال تبعیض علیه زنان ولو با حق تخصيص (Reservation) موارد و قواعد مندرج را بکار بسته و مورد درخواست قرار می دهد.

كميسيون حقوق بشر

كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام