03دی 1393

کارگاه آموزشی قانون مجازات اسلامی با محوریت اجرای مجازاتها در قانون جدید

برگزاری کارگاه آموزشی قانون مجازات اسلامی

زمان : پنجشنبه 4 دیماه 1393

مکان :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ساعت :11