10مهر 1393

نشست هیات مدیره کانون و ریاست جدید دادگستری کل استان

نشست هیات مدیره کانون و ریاست جدید دادگستری کل استان

روز چهارشنبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام در نشستی به منظور خیر مقدم به ریاست جدید دادگستری کل استان و بیان مشکلات و کاستی های موجود در محل دفتر ریاست محترم دادگستری آقای عدالتخواه حضور پیدا کردند که آقایان نعلینی و نیری روسای شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا و آقای سپهری بازرس اسکودا و آقای وکیلی نماینده کانون در شورای اجرایی و خانم میری مسئول روابط عمومی ایشان را همراهی نمودند. در این نشست آقای تجری ریاست کانون ضمن خیرمقدم و تبریک انتصاب ریاست جدید دادگستری استان کرمانشاه به بیان مطالبی در خصوص مشکلات وکلا و از جمله عدم حفظ شان ایشان در محاکم و علی الخصوص دادسرا  و همچنین عدم ثبت و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و نیز ابطال اسناد سجلی پرداختند.