17مرداد 1393

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام به مناسبت روز خبرنگار در مورخه شنبه 18/5/1393 مراسمی را با حضور نمایندگان رسانه های ا

برگزاری مراسم روز خبرنگار توسط کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام به مناسبت روز خبرنگار در مورخه شنبه 18/5/1393 مراسمی را با حضور نمایندگان رسانه های ارتباط جمعی و خبرگزاری های استان برگزار می نماید. در این نشست که در محل کانون وکلای دادگستری از ساعت 11 صبح برگزار می شود به بررسی تعامل کانون و اصحاب رسانه و روش های بهبود و توسعه روابط فی مابین و نیز تقدیر از نمایندگان خبرگزاری ها و مطبوعات استان پرداخته خواهد شد.