18تیر 1392

همکارانی که درخواست ثبت نام داوری آنها از حیث ضمائم (کپی کارت ملی، شناسنامه،پروانه وکالت،آخرین مدرک تحصیلی و ...) ناقص بوده لازم است تا پنجشنب

اطلاعیه

همکارانی که درخواست ثبت نام داوری آنها از حیث ضمائم (کپی کارت ملی، شناسنامه،پروانه وکالت،آخرین مدرک تحصیلی و ...) ناقص بوده لازم است تا پنجشنبه 20 تیر ماه 92 جهت رفع نواقص به روابط عمومی کانون مراجعه و الا تقاضا کان لم یکن تلقی می شود.