10دی 1391

قبول شدگان بايد به ترتيب رديف اعلام شده برای تشکيل پرونده رأس ساعت مقرر در این آگهی با به همراه داشتن مدارک زير در کانون وکلای دادگستری واقع

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان سال 1391

 

 

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان سال 1391

 

    قبول شدگان بايد به ترتيب رديف اعلام شده برای تشکيل پرونده رأس ساعت مقرر با به همراه داشتن مدارک زير در کانون وکلای دادگستری واقع در کرمانشاه ، 22      بهمن، ميدان مرکزي ،  کوچه 130 ، پلاک 5 حضور بهم رسانند.

   مدارک لازم : « تمامی کپی ها الزاماً در کاغذ A4تهيه شود»

  • اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (3سری)
  • اصل و کپی برابر با اصل شده کارت ملی (3سری)
  •  اصل و کپی برابر با اصل شده مدرک تحصيلی دانشنامه يا گواهينامه موقت فارغ التحصيلی و يا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصيلی در مورد متقاضی در آن درج شده باشد.
  • اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت (مخصوص برادران)  (تاريخ پايان خدمت يا صدور معافيت دائم بايد حداکثر 14/8/91 باشد)
  • دوازده قطعه عکس رنگی 4*3 که مشخصات کامل متقاضی پشت آن درج شده باشد.
  • اصل گواهی استفاده از سهميه ايثارگری (مخصوص ايثارگران) .

   تذکرات :

   چنانچه قبول شدگان در روزهای تعيين شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

   قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستری يا دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمايند.

   حضور شخص پذيرفته شده در روزهای تعيين شده و رأس ساعت اعلام شده الزامی است.

 

جدول برنامه زمان بندی ثبت نام حضوری

 

روز

تاريخ

ساعت

رتبه

يکشنبه

 

24/10/91

9 صبح

1 الی 20 سهميه آزاد

دوشنبه

25/10/91

9 صبح

21 الی 31 سهمي آزاد

 1 الی 9 سهميه ايثارگران

 

 

 

     ضمناً کسانی که نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند می توانند ظرف مدت 5 روز از مورخه 7/10/91، اعتراض خود را « در فرم مخصوص موجود در سايت www.kermanshahbar.org  به پيوست کارنامه» به کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ايلام حضوراً تحويل نمايند.