18دی 1390

برنامه زمان بندی، نحوه و مدارك مورد نياز ثبت نام حضوری حسب اطلاعات مندرج در اين آگهي است

جدول برنامه زمان بندی ثبت نام حضوری

 

روز

تاريخ

ساعت

رتبه

 

دوشنبه

26/10/90

 

9 صبح

1 الی 20 (آزاد)

سه شنبه

27/10/90

 

9 صبح

21 الی 37 (آزاد)

1 الی 4 (ايثارگران)

 
 
 
 

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان:

قبول شدگان بايد به ترتيب رديف اعلام شده برای تشکيل پرونده رأس ساعت مقرر با به همراه داشتن مدارک زير در کانون وکلای دادگستری واقع در کرمانشاه ، 22 بهمن ، ميدان مرکزي ،  کوچه 130 ، پلاک 5 حضور بهم رسانند.

مدارک لازم : « تمامی کپی ها الزاماً در کاغذ A4تهيه شود»

  1. اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (دوسری)
  2. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت ملی
  3.  اصل و کپی برابر با اصل شده مدرک تحصيلی دانشنامه يا گواهينامه موقت فارغ التحصيلی و يا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصيلی در مورد متقاضی در آن درج شده باشد.
  4. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت (مخصوص برادران)                              .                                                      (تاريخ پايان خدمت يا معافيت دائم بايد حداکثر 4/9/90 باشد)
  5. دوازده قطعه عکس رنگی 4*3 که مشخصات کامل متقاضی پشت آن درج شده باشد.
  6. اصل گواهی استفاده از سهميه ايثارگری (مخصوص ايثارگران) .

تذکرات :

چنانچه قبول شدگان در روزهای تعيين شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستری مراجعه نمايند.

حضور شخصی قبول شدگان در روزهای تعيين شده و رأس ساعت اعلام شده الزامی است.

ضمناً کسانی که نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند می توانند ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين اطلاعيه، اعتراض خود را « در فرم مخصوص موجود در سايت www.kermanshahbar.org  به پيوست کارنامه» به کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ايلام ارسال نمايند. تاريخ انتشار 18/10/90 می باشد.