09تیر 1402

کميسيون حمایت و دفاع از حقوق وکلاء و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

کميسيون حمایت و دفاع از حقوق وکلاء و کارآموزان

جناب آقای محمدمهدی بارانیان

عضو کمیسیون

جناب آقای محمد توحیدی

عضو کمیسیون

جناب آقای شاپور نیک اندام

عضو کمیسیون

خانم توران توسلی زاده

عضو کمیسیون

خانم پروین کرم اللهی

عضو کمیسیون