12اردیبهشت 1392

ارتباط با مرکز

ارتباط با مرکز

.

.

.

آدرس:کرمانشاه 22 بهمن، میدان مرکزی، کوی 130، پلاک 5 کد پستی :6714788985

تلفن : 38372905-083

تلفکس: 38363492-083

Email: markazdavari@gmail.com

ارتباط با دبیر مرکز داوری:

basiryamir@yahoo.com