02تیر 1403

برگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان محترم ورودی سال ۱۴۰۲ با موضوع بایسته های اخلاق حرفه ای و تصدی جناب آقای علی اسدی در تاريخ ۱۴۰۳/۳/۳۱

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛