26خرداد 1403

همایش روسای کانون ها و مسئولین کمیسیون های رفاه کانون های وکلای سراسر کشور در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ به میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی

🔹همایش روسای کانون ها و مسئولین  کمیسیون های رفاه کانون های وکلای سراسر کشور در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ به میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی برگزار گردید.

🔹در این همایش ضمن انعقاد تفاهم نامه فیمابین کانون  های وکلا جهت تشکیل اداره ملی رفاه ، مقررگردید  تمامی کانون ها با تشکیل دبیرخانه واحد امکانات رفاهی خود را با سایر کانون ها به اشتراک بگذارند.
🔹همچنین مقرر شد جناب آقای یزدان گل‌محمدی و چندنفر دیگر از روسای ادارات رفاه کانون ها آئین نامه مرتبط با این  تفاهم نامه را تنظیم نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛