22خرداد 1403

جلسه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۹

‍ ‍ با استعانت از خداوند منان 
🔹🔹جلسه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ با حضور آقایان علی اسدی، بیژن قنبری، سیامک آرین پور و خانم سمیه اکبری در محل کانون وکلا تشکیل گردید .
در ابتدای جلسه جناب آقای بیژن قنبری مبادرت به ارائه گزارشی از حضور خود در جلسه شورای اجرایی مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۷ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نمودند و مقرر گردید جهت اطلاع همکاران گرامی گزارش مکتوب این جلسه توسط ایشان در سایت و کانال اطلاع رسانی قرار داده شود.
در ادامه دستورات از پیش تعیین شده ی ریاست محترم کانون، توسط اعضای هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت و به ترتیب مذکور در بندهای آتی نسبت بدان اتخاذ تصمیم گردید .
۱- با توجه به ضرورت تشکیل کمیسیون مالیاتی و در راستای فراهم نمودن زمینه ی ارتقاء سطح اطلاع همکاران گرانقدر ،مقرر گردید که ضمن درج فراخوان دعوت به همکاری  در کانال و سایت کانون ، از عزیزانی که دارای تخصص و علاقمندی در حوزه مالیات می‌باشند دعوت بعمل آید تا متعاقبا پس از بررسی توسط هیئت مدیره نسبت به تعیین اعضای کمیسیون اقدام گردد. 
۲- نظر به ضرورت تعیین اعضای کمیسیون ترفیع در راستای ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال ،آقایان کیومرث سپهری (به عنوان مسئول) حیدر مظفری، خسرو بی‌نیاز، سیروس کاظم‌پور و خانم فوزیه کاووسی به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب گردیدند. 
۳- با توجه به تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال در راستای تعیین سقف اختیارات مالی رئیس کانون ، اتخاذ تصمیم گردید .از آنجا که مبلغ مذکور نباید متجاوز  از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن باشد و حد نصاب معاملات متوسط موضوع قانون بنابر قسمت ب از بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳)به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳ ، یه مبلغ ۲۱ میلیارد ریال افزایش یافته است ، بنابراین سقف اختیارات مالی رئیس کانون  به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان تعیین می گردد که این اختیار توسط ریاست محترم کانون به نایب رئیس کانون نیز تفویض گردید و ایشان نیز توأما دارای اختیار در صدور دستور در امور مالی تا سقف قانونی می باشند. 
۴- در خصوص تعیین کمیسیون صیانت از وکلا به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: آقای سید انوشیروان امینی به عنوان مسئول کمیسیون و خانم‌ها پروین کرم اللهی، توران توسلی زاده و آقایان فریبرز انسانی مهر و حسن رنجبر به عنوان اعضای کمیسیون تعیین گردیدند. 
۵- حسب درخواست واصله از ناحیه مسئول محترم کمیسیون معاضدت جناب آقای سیاوش محترمی مبنی بر افزایش سقف هزینه اعطای جواز وکالت اتفاقی با توجه به افزایش نرخ تورم و  ضرورت تغییر در نرخ سابق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. 
الف- مجوز وکالت اتفاقی برای اعضای درجه یک خانواده یک میلیون و پانصد هزار تومان 
ب- مجوز وکالت اتفاقی برای اعضای درجه ۲ خانواده مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
پ- صدور مجوز وکالت اتفاقی برای اعضای درجه ۳ خانواده مبلغ ۳ میلیون و پانصد هزار تومان 
۶- درخواست واصله از ناحیه ی آقایان سجاد کلهری و مجید حاتمی مورد بررسی  و نسبت بدان اتخاذ تصمیم صورت پذیرفت .
۷- در راستای ارائه گزارش عملکرد فعالیت و اقدامات هیات مدیره مقرر شد که  در روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۳/۵/۱۱  نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی اقدام گردد. 
۸- درخواست آقایان سعید زنگنه و سیدشهاب الدین صابر مورد بررسی قرار و نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردید . 
۹- درخصوص شناسایی آراء متهافت و مختلفی که از محاکم بدوی و تجدیدنظر صادر می گردد به همکاران گرانقدر پیشنهاد می شود تا در صورت برخورد با آن دسته از احکامی که از استحکام قانونی برخوردار نبوده و در مخالفت با قانون می باشند ضمن مرقومه و شرحی مکتوب، نسخه ای از این آراء را به کانون ارائه نمایند تا به منظور گردآوری و اعلام به دادستان کل کشور یا دیوان عالی کشور اقدام مقتضی در این زمینه صورت پذیرد.
🔹جهت اطلاع همکاران عزیز : سومین جلسه ي هیئت مدیره در سال دوم که به صورت فوق العاده و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ برگزار گردیده بود ، به اصلاح ظرفیت حوزه های اشتغال به کارآموزی اختصاص  داشت .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛