12خرداد 1403

متن کامل اطلاعیه

اطلاعیه
به اطلاع کارآموزان محترم پذیرفته شده سال 1402 می رساند از روز یکشنبه مورخه 1403/03/20  برحسب رتبه روزانه تعداد 50 نفر به کانون مراجعه، معرفی نامه مربوطه دائر بر تعرفه کارآموز محترم به معاونت محترم آموزش دادگستری کل استان کرمانشاه دریافت و با ارائه آن نسبت به طی دوره اقدام فرمایند.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای کرمانشاه