31اردیبهشت 1403

‍ به قلم سرکار خانم مریم انصاری پور وکیل عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

‍ به قلم سرکار خانم مریم انصاری پور وکیل عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه 
🔹️🔹️نکاتی در خصوص دستورالعمل شماره 1127/200/د  مورخ 25/2/1403 سازمان امور مالیاتی کشور(موضوع ماده 100 قانون مالیات های مستقیم) 
1-تمامی صاحبان مشاغلی که فروش خالص کالا و ارائه خدمات ایشان در سال 1403 حداکثر 18 میلیارد تومان بوده و فرم مقطوع مالیات نیز در درگاه خدمات الکترونیک آنان بارگذاری شود، از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف بوده و می توانند از تسهیلات موضوع این دستورالعمل بهره مند گردند.
2-چنانچه برای شخص مودی تا تاریخ 25 خرداد 1403،  فرم موضوع این دستورالعمل بارگذاری نشده باشد، این شخص مکلف است اظهارنامه مالیاتی را وفق مقررات در مهلت مقرر تسلیم نماید. البته سازمان امور مالیاتی در این دستورالعمل مذکور،  امکان بارگذاری فرم را بنا به درخواست مودی یا تشکل های حرفه ای و یا اتاق اصناف پس از این تاریخ نیز منتفی ندانسته است. فلذا همکاران گرامی به تاریخ های مذکور عنایت نمایند.
3-مالیات مقطوعی که در فرم موضوع این دستورالعمل درج می گردد، مالیات مقطوع محسوب می گردد. بنابراین در صورتی که به هر دلیل عدد درج  شده مورد پذیرش شما نیست با در نظر گرفتن داده های قابل دسترس برای سازمان، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهید بود.
4-تخلف مودی از استفاده از دستگاه های کارتخوان در صورتی که مودی از جمله اشخاص مشمول جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 باشد(از جمله وکلای محترم) مودی را از شمول دستورالعمل مذکور خارج می سازد. به نظر می رسد وفق این بند، تخلف امری فراتر از صرف عدم اتصال دستگاه کارتخوان به سامانه شخص مودی بوده و فلذا می تواند از جمله عدم استفاده و کارکرد دستگاه  کارتخوان را نیز دربر گیرد.
و در پایان شرایط تقسیط مالیات مقطوع نیز در دستورالعمل تشریح گردیده است.
با آرزوی موفقیت برای همکاران گرامی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛