29اردیبهشت 1403

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان کانون وکلای کرمانشاه مورخه 1403/02/27

رگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان کانون وکلای کرمانشاه با موضوع فرآیند اقناع در فن دفاع وکیل دادگستری و تصدی جناب آقای دکتر عیسی امینی 
۱۴۰۳/۲/۲۷ 
در این کارگاه جناب آقای دکتر نریمانی رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن ايراد سخنرانی ، همکاران محترم را از بیانات خود بهره مند ساختند.

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان کانون وکلای کرمانشاه با موضوع
آشنایی و کار با سامانه قضایی و تصدی جناب آقای دکتر محمدرضا علیزاده ثابت

🔹زمان: ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       

Kermanshahbar.comوبسایت   

kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛