14آذر 1402

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲

🔹در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه بیستم و بیست و نهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط متفاوت از تبصره ۵ ماده ۶۳ الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
جهت اطلاع از کامل این رأی وحدت رویه به آدرس زیر مراجعه نمائید:
کمیسیون آموزش وتحقیقات کانون وکلا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛