29آبان 1402

روز جهانی مبارزه با کودک آزاری گرامی باد

🔹نوزده نوامبر (۲۸آبان)روز جهانی مبارزه با کودک آزاری نامیده شده است .روزی که برای اعتراض به همه اشکال خشونت و آزار کودکان اختصاص یافته.

🔹این مناسبت به پیشنهاد فعالان حقوق کودک بمنظور مقابله با آزاروخشونت علیه کودکان در اجلاس جهانی زنان در سال ۲۰۰۰روز نوزده نوامبر تعیین شد.چراکه مقارن با بیستم نوامبر روز تصویب کنوانسیون حقوق کودک است.این روز برای فعالان حقوق کودک مناسبتی است برای اعتراض به تمامی جنبه‌های آزاروخشونت آشکار و نهان که به کودکان تحمیل می‌شود و جامعه جهانی آن را بهانه‌ای جهت تلاش همگان برای منع خشونت با کودکان قلمداد کرده است.
به امید جهانی امن و عاری از خشونت برای کودکان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.com  وبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛