24آبان 1402

جلسه هیات عمومی با ریاست آقای پارسا بعنوان رییس و اقایان امانی و دکتر سیامک آرین‌پور بعنوان ناظر و آقای بهزاد نیا دبیر جلسه آغاز گردید

🔹در ابتدای نشست دکتر کوشا اعلام نمود
 هر رای باید روال و منطق قانونی را طی کند و خود رییس قوه نیز موافق این چنان آرایی که هنوز به قطعیت نرسیده و افرادی را از حقوقی قانونی منع می کند موافق نیست.
🔹در ادامه نیزدکتر عباس کریمی نامزد باقیمانده ریاست نامه ای به هیات رییسه واصل کرد با این متن که
در شرایط فعلی که رقبا حذف گردیدند، بنده آمادگی رقابت را نداشته و بدون آنکه از نامزدی استعفا دهم، استدعا دارم که انتخابات تا تصمیم نهایی در خصوص وضعیت نامزدها به تعویق، افتاده که مورد  تشویق حاضرین قرار گرفت.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.com  وبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛