21آبان 1402

اثری ارزشمند از همکار کارآموز سرکار خانم شراره رضایی

سرمنزلِ دو شغل، ظهور عدالت است
آن دو یکی قضاوت و دیگر وکالت است

🔹 این خانه سبز خواهد ماند... حتی اگر بال های فرشته ی عدالت خود شمشیری شود و به مبارزه برخیزد...‌ آری این خانه سبز خواهد ماند...🌱

🔹اثری ارزشمند از همکار کارآموز سرکار خانم شراره رضایی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.com  وبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛