16آبان 1402

جهت اطلاع از نحوه ثبت اعتراض به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف از طریق سامانه عدل ایران به آدرس زیر مراجعه نمائید:

📌جهت اطلاع از نحوه ثبت اعتراض به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف از طریق سامانه عدل ایران به آدرس زیر مراجعه نمائید:

کمیسیون آموزش وتحقیقات کانون

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.com  وبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛