07آبان 1402

گزارش تصویری از مراسم تحلیف کارآموزان ورودی 1399-مورخ 1402/08/04