01آبان 1402

یکم آبان ماه روز کارشناس گرامی باد

یکم آبان ماه روز کارشناس گرامی باد🌺

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.com  وبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛