06تیر 1402

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

کمیسیون کارآموزی

جناب آقای فریبرز انسانی مهر

مسئول کمیسیون

جناب آقای شهریار ابراهیمیان

عضو کمیسیون

جناب آقای فرهاد لارتی

عضو کمیسیون

خانم مینا بهرامیان

عضو کمیسیون

جناب آقای کیومرث سپهری

عضو کمیسیون