05تیر 1402

هیات مدیره دوره دهم

اعضای محترم هیات مدیره (دوره دهم) کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

جناب آقای سیدطاهر نعلینی

ریاست کانون

جناب آقای بیژن قنبری

نایب رئیس

جناب آقای سیامک آرین پور

 عضو اصلی و نماینده شورای اجرایی

خانم سمیه اکبری

عضو اصلی

جناب آقای علی اسدی

عضو اصلی و بازرس کانون 

جناب آقای کیوان کیادی

علی البدل

جناب آقای سیدمهدی موسوی

علی البدل

جناب آقای رضا سنجابی

علی البدل