16آذر 1400

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

اطلاعیه
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه؛با توجه به پیگیری به عمل آمده از سوی رییس محترم کانون، جهت دریافت معرفی نامه به دادگستری محل کارآموزی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به کانون مراجعه نمائید.
ضمنا کارآموزانی که تقاضای انتقالی محل کارآموزی داده اند تا زمان تعیین تکلیف درخواست انتقالی جهت دریافت معرفی نامه به کانون مراجعه ننمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه