08آذر 1400

گزارش عملکرد کمیسیون معاضدت قضایی و وکالت تسخیری و اتفاقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

گزارش عملکرد کمیسیون معاضدت قضایی و وکالت تسخیری و اتفاقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

                        بسمه تعالی
به : ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
از : کمیسیون معاضدت قضایی و وکالت تسخیری و اتفاق کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

موضوع : عملکرد کمیسیون معاضدت از ابتدای سال 1400 لغایت 1400/04/28

1-همکاری با واحد ارشاد و معاضدت دادگستری کل استان کرمانشاه و معرفی وکلای پایه یکم دادگستری به واحد ارشاد و معاضدت قضایی از ساعت 8 صبح لغایت 1 ظهر جهت مشاوره ارباب رجوع که ماهیانه بالغ بر 500 فقره مشاوره رایگان ارائه می گردد.

2-حضور مستمر اعضاء کمیسیون معاضدت روزهای دوشنبه در کانون جهت مشاوره رایگان به ارباب رجوع ، تنظیم لایحه دفاعیه ، پاسخ به نامه های واصله از مراجع قضایی و اداری
 
3-صدور جواز وکالتهای اتفاقی برای متقاضیان مجوز وکالت اتفاقی و معرفی وکلای تسخیری معاضدتی

4-در موارد ضرورت و مراجعت ارباب رجوع از شهرستان در طول ایام هفته به کانون حضور مسئول کمیسیون و عنداللزوم سایر اعضاء در کانون جهت انجام کار ارباب رجوع و عدم مراجعات بعدی اشخاص جهت انجام کار متقاضیان

5-بدینوسیله آمار وکالتهای تسخیری ، معاضدتی ، اتفاقی و مشاوره در کانون از ابتدای سال 1400 لغایت 1400/04/28 به حضور اعلام می دارد.
                                                                                   با سپاس
مسئول کمیسیون معاضدت قضایی وکالت تسخیری و اتفاقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

۱-پرونده های معاضدتی: ۲۵ فقره
۲-پرونده های کیفری: ۲۲۰ فقره
۳-وکالت های اتفاقی: ۲۰ فقره
۴-مشاوره ارائه شده در کانون: ۱۵۰ مورد


روابط عمومی  کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه