08آذر 1400

جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری جهت تعیین تعداد کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد؛

جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ راس ساعت ۸ صبح به دعوت رئیس کانون وکلای دادگستری استان و با حضور رئیس کل دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب در دفتر رئیس کل دادگستری برگزار شد.در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون ظرفیت های موجود کانون ها و دادگستری جهت جذب و تربیت کارآموز وکالت و با در نظر گرفتن شرایط مالی نابه سامان وکلای جوان به تبع وضعیت اقتصادی جامعه،ظرفیت جذب کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه از طریق آزمون کارآموزی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ نفر تعیین گردید که ۷۰ درصد این تعداد سهمیه آزاد و ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران خواهد بود.

شایان ذکر است که کانون کرمانشاه از طریق آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۹ نیز که ۲۵ تیرماه برگزار می شود ۱۰۰ نفر کارآموز جذب خواهد نمود.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه