امور کارآموزان

پیش‌نویس دستورالعمل کارآموزی کانون وکلای دادگستری منتشر شد

پیش‌نویس دستورالعمل کارآموزی کانون وکلای دادگستری منتشر شد

حضور ارزشمند همکاران گرامی در کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون جهت ارائه خدمات حقوقی ومعاضدتی رایگان

حضور ارزشمند همکاران گرامی در کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون جهت ارائه خدمات حقوقی ومعاضدتی رایگان

حضوراعضای کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون

حضوراعضای کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون

حضور ارزشمند همکاران گرامی در کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون

حضور ارزشمند همکاران گرامی در کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون

به اطلاع همکاران گرامی می‌رساند: کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای کرمانشاه به پاسداشت سالروز تاسیس کانون های وکلای دادگستری:

به اطلاع همکاران گرامی می‌رساند: کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای کرمانشاه به پاسداشت سالروز تاسیس کانون های وکلای دادگستری:

حضور ارزشمند همکاران گرامی در کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون جهت ارائه خدمات و مشاوره رایگان حقوقی

حضور ارزشمند همکاران گرامی در کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون جهت ارائه خدمات و مشاوره رایگان حقوقی

جناب آقای بهمن نریمانی سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه  در  نشست تخصصی حقوقی روز پنج شنبه ۴ آبان ماه سال ۱۴۰۲

جناب آقای بهمن نریمانی سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه در نشست تخصصی حقوقی روز پنج شنبه ۴ آبان ماه سال ۱۴۰۲

جلسه کمیسیون ورزش و رفاه در محل این  کانون وبا حضور اکثریت اعضا در تاریخ ۲/ ۸ / ۱۴۰۲ تشکیل گردید.

جلسه کمیسیون ورزش و رفاه در محل این کانون وبا حضور اکثریت اعضا در تاریخ ۲/ ۸ / ۱۴۰۲ تشکیل گردید.

جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه امروز پنج شنبه مورخ ۲۷ /۷ / ۱۴۰۲

جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه امروز پنج شنبه مورخ ۲۷ /۷ / ۱۴۰۲

حضور اعضای کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون در تاریخ ۲۴ / ۷ / ۱۴۰۲

حضور اعضای کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون در تاریخ ۲۴ / ۷ / ۱۴۰۲

به اطلاع کارآموزان گرامی قبولی مرحله اول سال ۱۴۰۰ می‌رساند:

به اطلاع کارآموزان گرامی قبولی مرحله اول سال ۱۴۰۰ می‌رساند:

به اطلاع کلیه کارآموزان محترم پذیرفته شده سال ۱۴۰۰ که مرحله اول کارآموزی وکالت را باموفقیت طی نموده اند میرساند:

به اطلاع کلیه کارآموزان محترم پذیرفته شده سال ۱۴۰۰ که مرحله اول کارآموزی وکالت را باموفقیت طی نموده اند میرساند:

برگزاری آزمون اختبار کارآموزان محترم ورودی ۱۳۹۹ در تاریخ جمعه ۱۴۰۲/۶/۳ به همت کمیسیون محترم کارآموزی

برگزاری آزمون اختبار کارآموزان محترم ورودی ۱۳۹۹ در تاریخ جمعه ۱۴۰۲/۶/۳ به همت کمیسیون محترم کارآموزی

کارگاه آموزشی جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان متخلف

کارگاه آموزشی جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان متخلف

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول حاکم بر دادرسی مدنی

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول حاکم بر دادرسی مدنی

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی 1402/04/22

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی 1402/04/22

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مورخ 1402/04/21

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مورخ 1402/04/21

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی مورخه 1402/04/14

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی مورخه 1402/04/14

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

کارگاه آموزشی بررسی تحولات قانون جدید دیوان عدالت اداری (آنلاین)

کارگاه آموزشی بررسی تحولات قانون جدید دیوان عدالت اداری (آنلاین)

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه‌های  آموزشی 1402/03/17

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه‌های آموزشی 1402/03/17

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی  مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مورخ 1402/03/31

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مورخ 1402/03/31

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مورخ 1402/03/25

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مورخ 1402/03/25

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مورخ 1402/03/24

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مورخ 1402/03/24

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی 1402/03/18

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی 1402/03/18

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در تاریخ پنجشنبه 21 تیرماه 1397 ساعت 10 الي 12 برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در تاریخ پنجشنبه 21 تیرماه 1397 ساعت 10 الي 12 برگزار می گردد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 96 کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 96 کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

اطلاعیه در خصوص برگزاری دوره آموزشی مهارتهای رایانه ای ویژه کارآموزان وکالت

اطلاعیه در خصوص برگزاری دوره آموزشی مهارتهای رایانه ای ویژه کارآموزان وکالت

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در تاریخ پنجشنبه 27 اردیبهشت1397 ساعت 10 الي 12 برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در تاریخ پنجشنبه 27 اردیبهشت1397 ساعت 10 الي 12 برگزار می گردد.