11شهریور 1398

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری، طي نامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۸۲/۱۰۰ در تاریخ ۹۸/۰۶/۰۶ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید.

دریافت متن کامل

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان كرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kanunkermanshah
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛