09اردیبهشت 1398

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه پنج شنبه مورخه 98/02/12 از ساعت 9.45 الی 12 برگزار می گردد.

عنوان سخنرانی "بایسته های آئین دادرسی کیفری (بخش دوم)" است که توسط آقای دکتر نیکزاد عباسی قاضی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر  استان کرمانشاه ارائه خواهد شد.
مکان: سالن آمفی تئاتر(شهدا) اداره بنیاد شهید کرمانشاه واقع در خیابان بنت الهدی
حضور کارآموزان محترم و همراه داشتن دفترچه کارنامه کارآموزی الزامی است
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه