13بهمن 1394

اطلاعیه هیأت امناء مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

.

.

بسمه تعالی

 (( اطلاعیه ))

به اطلاع کلیه متقاضیان داوری راکه  پیرو فراخوان مرکز داوری در سال 1392، فرم درخواست ثبت نام داوری را تکمیل و به مرکز داوری کانون وکلاء  ارائه نموده اند می رساند چنانچه این افراد مدارکی راجع به موارد ذیل دارند ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه فرصت دارند دارند مدارک خود را جهت تکمیل پرونده و بررسی مجدد صلاحیت آنها در امر داوری به دبیرخانه مرکز داوری یا دبیرخانه کانون تحویل نمایند.

1-   فعالیت و سوابق علمی در زمینه داوری و ترویج آن
2- کارهای علمی  پژوهشی در زمینه داوری
3-  سطح تحصیلات در رشته تخصصی ( کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر )
4- گذراندن دوره های تخصصی داوری
5- سابقه  وکالت عملی یا قضاوت یا انجام امور حقوقی برای نمایندگان حقوقی
6- سوابق منقاضی داوری در زمینه های مرتبط با پرونده های داوری

بدیهی است  چنانچه پس از انقضاء مهلت اعلام شده، مدارکی ارائه گردد نسبت بدان ترتیب اثر داده نشده و این مهلت نیز تمدید نخواهد گردید.
رئیس هیئت امناء مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام                                                                    
                                                      مظفری