01بهمن 1394

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1394 :

.

.

.

بسمه تعالی

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1394 :

قبول شدگان بايد به ترتيب رديف اعلام شده برای تشکيل پرونده رأس ساعت مقرر با به همراه داشتن مدارک زير در کانون وکلای دادگستری واقع در کرمانشاه ، 22 بهمن ، ميدان مرکزي ،  کوچه 130 ، پلاک 5 حضور بهم رسانند.

مدارک لازم : « تمامی کپی ها الزاماً در کاغذ A4 تهيه شود»

  1. اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (چهار سری)
  2. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت ملی ( 4 برگ )
  3.  اصل و کپی برابر با اصل شده مدرک تحصيلی دانشنامه يا گواهينامه موقت فارغ التحصيلی و يا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصيلی در مورد متقاضی در آن درج شده باشد.
  4. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت (مخصوص برادران)            (تاريخ پايان خدمت يا معافيت دائم بايد حداکثر 1/9/94 باشد)
  5. دوازده قطعه عکس رنگی 4*3 که مشخصات کامل متقاضی پشت آن درج شده باشد.
  6. اصل گواهی استفاده از سهميه ايثارگری (مخصوص ايثارگران) .

تذکرات :

- چنانچه قبول شدگان در روزهای تعيين شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

- قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستری يا دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمايند.

- حضور پذیرفته شدگان در روزهای تعيين شده و رأس ساعت اعلام شده الزامی است.

                                 جدول برنامه زمان بندی ثبت نام حضوری

ضمناً کسانی که نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند می توانند ظرف مدت پنج روز از تاريخ 1/11/94، اعتراض خود را در فرم مخصوص موجود در کانون، تقديم نمايند.

روز

تاريخ

ساعت

رتبه

سه شنبه

6/11/94

9 صبح

1 الی 30 (سهميه آزاد)

پنجشنبه

8/11/94

9 صبح

31 الی 46 (سهميه آزاد)

1 الی 6 (سهميه ايثارگران)